ឧកញ៉ា ឃាង ពុទ្ធី ៖ ការរាលដាលនៃជំងឺ Delta Variant អាចធ្វើឲ្យទីផ្សារអចលនទ្រព្យបន្តភាពមិនច្បាស់លាស់

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យកម្ពុជា លោកឧកញ៉ា ឃាង ពុទ្ធី បានបញ្ជាក់ថា ប្រសិនបើការរាលដាលនៃជំងឺ Delta នៅកម្ពុជាកើនឡើង នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទី

WHO ព្រមាន ៖ វ៉ារ្យ៉ង់កូវីដ-១៩ Delta ឆ្លងលឿនជាងការចែកចាយវ៉ាក់សាំង កំពុងរាតត្បាតជិត១០០ ប្រទេសហើយ

អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO)​បានធ្វើការព្រមានពីការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-១៩ប្រភេទថ្មី (Delta)ក្នុងល្បឿនលឿនជាងការចែកចាយវ៉ាក់សាំង ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងបន្តប៉ះពាល់ជិត១០០ប្រទេសនៅទូទាំង…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy