ប្រធាន GRA ៖ ទីផ្សារដីធ្លីនឹងមានតម្រូវការខ្លាំងក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ

ទីផ្សារដីធ្លី ត្រូវបានអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជារំពឹងថា អាចនឹងវិលទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញ បន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្តើមបើកសេដ្ឋកិច្ចលើគ្រប់វិស័យឡើង

ប្រធាន GRA ៖ ការទិញ-លក់លើទីផ្សារអចលនទ្រព្យចាប់ផ្តើមកម្រើកឡើងវិញបន្តិច

ទីផ្សារអចលនទ្រព្យ ដែលសំដៅលើការទិញលក់នៅដើមឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចាប់ផ្តើមកម្រើកឡើងវិញបន្តិចបើធៀបទៅនឹងពាក់កណ្តាលឆមាសទី១ ដែលកំពុងវាយប្រហារ

ប្រធានGRA៖ តម្លៃអចលនវត្ថុនៅខេត្តសៀមរាបនាពេលបច្ចុប្បន្នស្មើនឹងខេត្តព្រះសីហនុកាលពី៥ឆ្នាំមុន

អ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាបានអះអាងថា តម្លៃអចលនវត្ថុនៅខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្ន កំពុងផ្តល់ឱកាសចំណេញដល់អ្នកវិនិយោគដែលអាចទទួលបានផលចំណេញ…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy