ក្រុមហ៊ុន​រថយន្ត Hyundai នឹងខាតបង់ជាង ២២០ លានដុល្លារពីការលក់រោងចក្រនៅរុស្ស៊ី

ក្រុមហ៊ុន​រថយន្តកំពូល​របស់​កូរ៉េខាងត្បូង Hyundai បាន​ប្រកាស​ពី​គម្រោង​លក់​រោងចក្រ​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ប្រទេស​រុស្ស៊ី ខណៈ​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​រថយន្ត​មួយនេះបាន​បញ្ចប់ និង​ចាកចេញ​ពី​ប្រទេស​នេះ។