តម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃជាង ៨៦ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

បរទេស៖ យោងទៅតាមប្រភពពី Investing បានលើកឡើងថា តម្លៃប្រេងបានឡើងថ្លៃដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល ៤ខែមកនេះ បន្ទាប់ពីប្រទេសផលិតធំៗដូចជា…