ស្វែងយល់ពីចំណុចសំខាន់ៗទាំង៥របស់ CEO ថ្មី Amazon ជំនួសលោក Jeff Bezos

មានមនុស្សតិចណាស់ដែលបានដឹងពីសមត្ថភាព និងទំនាក់ទំនងពិតរបស់លោក Jassy ដែលជា CEO ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនអនឡាញយក្ស Amazon ជំនួសតំណែងលោក Jeff Bezos

បែកធ្លាយឯកសារកំពូលមហាសេដ្ឋីអាមេរិកច្រើននាក់មិនបានបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលច្រើនឆ្នាំ

យោងតាមរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍មួយដែលត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈការពី…