រយៈពេល៣ឆ្នាំខាងមុខ JICA ប្ដេជ្ញាសម្រេចឱ្យបាននូវការកសាងរចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងឆ្លាតវៃក្នុងក្រុងសៀមរាប

ភ្នំពេញ ៖ ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនហៅកាត់ថា JICA បានប្ដេជ្ញាថានឹងសម្រេចឱ្យបាននូវកសាងគម្រោងទីក្រុងឆ្លាតវៃនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបឱ្យបាន…

JICA បានសម្រេចអនុវត្តន៍វិធីសាស្ត្រទីក្រុងឆ្លាតវៃ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទីក្រុងក្នុងខេត្តសៀមរាប

សៀមរាប ៖ ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន JICA បានសម្រេចអនុវត្តវិធីសាស្ត្រទីក្រុងឆ្លាតវៃ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទីក្រុង ក្នុងខេត្តសៀមរាប ដែលមានរយៈពេល ៣ឆ្នាំ ចាប់ឆ្នាំ២០២២…

JICA ផ្តល់កម្ចីហិរញ្ញប្បទាន ១៣៥ លានដុល្លារដល់ធនាគារដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន (JICA ឬចៃកា) បានចុះហត្ថលេខាផ្តល់កម្ចីហិរញ្ញប្បទាន ជាមួយធនាគារអេស៊ីលីដា ក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន ១៣៥ លានដុល្លារអាមេរិក…

JICA ផ្តល់ថវិកា ៥៨ លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅសៀមរាប

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន តាមរយៈអង្គការ JICA បានផ្តល់ជំនួយដល់រាជរដ្ឋភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់គម្រោងពង្រីកសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតសៀមរាបចំនួន ៦

ដំណាំត្រសក់ផ្អែម នឹងក្លាយជាកសិផលថ្មីសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសជប៉ុន

ដោយសារមានកិច្ចសហការល្អពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន តាមរយ:ភ្នាក់ងារអង្គការ JICA នៅកម្ពុជា បាន…