សេដ្ឋកិច្ចឡាវនឹងកាន់តែរឹងម៉ាំខ្លាំង ក្រោយប្រែក្លាយពីប្រទេសបែប Landlock ទៅជា Landlink

ត្រឹមចុងឆ្នាំ២០២១ គម្រោងផ្លូវដែកចិន-ឡាវ (China-Laos railway) ត្រូវបានប្រកាសសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្រោយចំណាយពេលសាងសង់អស់រយៈពេល៦ឆ្នាំ ក្នុងនាមជាផ្លូវដែកសម្រាប់…