ការផ្អាកនាំចេញឧស្ម័នធម្មជាតិរាវ LNG របស់អាម៉េរិកអាចនឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់វិស័យថាមពល

លោក Joe Biden បានបញ្ជាឱ្យផ្អាកការនាំចេញ LNG លើគម្រោងថ្មីរបស់ប្រទេសដោយលើកឡើងពីការរួមចំណែករបស់អាម៉េរិកចំពោះការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការពឹងផ្អែកលើឧស្ម័នរបស់អាម៉េរិកអាចបង្កហានិភ័យដល់វិស័យថាមពលរបស់អឺរ៉ុប

សហរដ្ឋអាម៉េរិកគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ហ្គាសធំបំផុតទីពីរទៅកាន់សហភាពអឹរ៉ុប បន្ទាប់ពីប្រទេសន័រវេស ដោយសាររុស្ស៊ីជាប់ទណ្ឌកម្ម និងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃបំពង់បង្ហូរ Nord Stream