អាជ្ញាធរនីហ្សេរីយ៉ា ប្ដឹងក្រុមហ៊ុន Meta (facebook) ទារសំណងចំនួន ៧០ លានដុល្លារ

សារព័ត៌មាន AFP បានផ្សាយថា និយតករគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានប្តឹងក្រុមហ៊ុន Meta ដោយចោទប្រកាន់ម្ចាស់ Facebook និង WhatsApp…

តោះ…មកដឹងពីវិធីសាស្ត្រ Facebook (Meta) ប្រមូលយកចំណូលយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់

ក្រុមហ៊ុន Meta Inc. (FB) ដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រង Facebook រកលុយដោយការលក់កន្លែងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្តាញសង្គមផ្សេងៗរបស់ខ្លួន។ វេទិកាបណ្តាញ…