មជ្ឈឹមបូព៌ា ដាក់ផែនការក្លាយជាអ្នកនាំមុខក្នុងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ប្រកបដោយចីរភាព

ថ្វីត្បិតតែមជ្ឈឹមបូព៍ាជាប្លុកដែលសំបូរទៅដោយជម្លោះយោធាច្រើនជាងគេរបស់ពិភពលោកក្តីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវិស័យទេសចរនៅទីនោះកំពុងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកំណើនផលិតផលជាតិក្នុងស្រុកសរុបឬ GDP