មកដឹងពីមរតកដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណាចយូរជាងគេរបស់ប្រទេសជប៉ុនរបស់ លោក អាបេ!

អន្តរជាតិ ៖ លោក ស៊ិនហ្សូ អាបេ (Shinzo Abe) ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណាចបានយូរជាងគេរបស់ប្រទេសជប៉ុន ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីភាពល្បីល្បាញក្នុងការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយការបរទេស…

ការបាញ់ប្រហារ លោក អាបេ កំពុងបង្កើតការជជែកដេញដោលគ្នាជុំវិញទីផ្សាហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្សារហ៊ុន

ភ្នំពេញ ៖ ការបាញ់ប្រហារអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោក ស៊ិនហ្សូ អាបេ (Shinzo Abe) កំពុងបង្កើតឱ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នា លើទីផ្សារជុំវិញការបាត់បង់ការគាំទ្រសម្រាប់គោល…

Abenomic ៖ គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្បី និងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe

សេដ្ឋកិច្ច៖ Abenomic គឺជាពាក្យដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ច រួមទាំងអ្នកជំនាញរបស់ជប៉ុន និងតំបន់ ដែលសម្គាល់ទៅលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជប៉ុនក្នុងអំឡុងពេលនៃការដឹកនាំរបស់…

AMS ECONOMY
@amseconomy