ក្រុមហ៊ុន SpaceX ទទួលបានកិច្ចសន្យាដ៏សំខាន់មួយទៀតពីអង្គការណាសា

មន្រ្តីអង្គការណាសាបានបញ្ជាក់ពីយានអវកាស Europer Clipper មានតម្លៃ ៤,២៥ ប៊ីលានដុល្លារនឹងបាញ់បង្ហោះរ៉ុក្កែត SpaceX Falcon ធុនធ្ងន់ទៅកាន់ព្រះច័ន្ទរបស់ភព

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy