ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

*សម្រាប់ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬការឧបត្ថម្តផ្សេងៗ សូមចុច Link ឬទាក់ទងតាមអាសយដ្ឋានខាងក្រោម ​៖

Link៖ ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ទូរស័ព្ទ៖ +855 85 511 711 / +855 98 668 996

អុីមែល៖ [email protected]

តេឡេក្រាម៖ https://t.me/amsSales

ការិយាល័យ

#CS៨ អគារB06 ផ្លូវ វិមានអាហារ,
ភូមិ គៀងឃ្លាំង សង្កាត់ ជ្រោយចង្វារ,
ខណ្ឌ ជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ

ម៉ោងធ្វើការ

ច័ន្ទ-សុក្រ:8:00-17:00 សៅរ៍-អាទិត្យ: បិទ