ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរណាមួយ ទាក់ទងទៅលើសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ សុំលោកអ្នកបំពេញបែបបទនៅក្នុងប្រអប់ ដោយផ្ដល់ព័ត៌មានជាលម្អិតមកពួកយើង ទាក់ទងទៅលើសំណួរ និងយោបល់ជាច្រើនរបស់លោកអ្នក។

យើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញនៅក្ក្រោមរយៈពេល 72 ម៉ោង ក្នុងពេលវេលាការងារ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមានចម្លើយពីយើងខ្ញុំ ក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោង លោកអ្នកអាចទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយក្រុមការងារដែលមានលេខទូរសព្ទនៅខាងក្រោម ។

ការិយាល័យ

#ខេមរានី ផ្លូវ វិថីវិចិត្រសិល្បៈ,
ភូមិ ព្រែកលៀប សង្កាត់ ព្រែកលៀប,
ខណ្ឌ ជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ

ម៉ោងធ្វើការ

ច័ន្ទ-សុក្រ:8:00-17:00 សៅរ៍-អាទិត្យ: បិទ