យុទ្ធសាស្ត្ររៀបចំកិច្ចប្រជុំចំនួន ៣ យ៉ាងដែលលោក Elon Musk តែងតែអនុវត្ត

កាលពីថ្ងៃចន្ទដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ លោក Elon Musk ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនី Tesla និងក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីអាវកាស SpaceXទើបតែត្រូវបានគេប្រកាសថាបានក្លាយទៅជាមនុស្សដែល…

ក្នុងពេលមានវិបត្តិ អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុណែនាំវិធីសាស្ត្រ 3យ៉ាងដើម្បីទប់អាជីវកម្មកុំឱ្យរលំ

ផលលំបាកដែលកើតចេញពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ ១៩ នេះមិនមែនជារឿងថ្មីដែលធ្វើឱ្យពិភពលោកជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះទេ។ តាមពិតទៅ រហូតមកដល់ពេលនេះពិភពលោក…