ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

*សម្រាប់ការសាកសួរព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអត្ថបទ​​ ឬវីដេអូព័ត៌មាន សូមបំពេញនៅក្នុងប្រអប់ដើម្បីក្រុមការងារយើងខ្ញុំធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅលោកអ្នក។

*សម្រាប់ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬការឧបត្ថម្តផ្សេងៗ សូមចុច Link ឬទាក់ទងតាមអាសយដ្ឋានខាងក្រោម ​៖

Link៖ ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ទូរស័ព្ទ៖ +855 85 511 711 / +855 98 668 996

អុីមែល៖ [email protected]

តេឡេក្រាម៖ https://t.me/amsSales

*សម្រាប់ព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិក សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈ៖

ទូរស័ព្ទ៖ +855 95 311 611

តេឡេក្រាម៖ https://t.me/Humanresourceams

បណ្តាញប្រកាសតាមតេឡេក្រាម៖ https://t.me/AMSCareer

ទំព័រហ្វេសប៊ុក៖ https://www.facebook.com/amscareer/

អុីមែល៖ [email protected]

ការិយាល័យ

#ខេមរានី ផ្លូវ វិថីវិចិត្រសិល្បៈ,
ភូមិ ព្រែកលៀប សង្កាត់ ព្រែកលៀប,
ខណ្ឌ ជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ

ម៉ោងធ្វើការ

ចន្ទ-សុក្រ:8:00-17:00 សៅរ៍-អាទិត្យ: បិទ