នៅសល់តែ​៦ថ្ងៃទៀតទេ ស្ពានឆ្លងទន្លេបាសាក់ ចាក់អង្រែក្រោម-ព្រែកប្រា តម្លៃ៦០លានដុល្លារ ចាប់់ផ្តើមសាងសង់ហើយ

នៅសល់តែ​៦ថ្ងៃទៀតទេ ស្ពានឆ្លងទន្លេបាសាក់-ចាក់អង្រែក្រោម-ព្រែកប្រា ដែលមានតម្លៃប្រមាណ៦០លានដុល្លារ នឹងចាប់់ផ្តើមសាងសង់ហើយនៅថ្ងៃទី១៩ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២៤