ធនាគារចិន ចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ថ្នាក់ដឹកនាំធនាគាររបស់ចិន បានបង្ហាញការជឿជាក់ថា សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នឹងធ្វើឱ្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើន និងរឹងមាំ ពិសេសនៅក្នុងយុគសម័យនៃសេដ្ឋកិច្ច​ឌីជីថល