កិច្ចព្រមព្រៀងសមុទ្រខ្មៅបង្កអសន្តិសុខស្បៀងកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅមជ្ឈិមបូព៌ា និងអាហ្វ្រិកខាងជើង

បរទេស៖ យោងតាមរបាយការណ៍ពី Mercy Corps ដែលជាអង្គការជំនួយមនុស្សធម៌ពិភពលោកបានចេញផ្សាយថា បញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងសមុទ្រខ្មៅអាចធ្វើឱ្យអសន្តិសុខស្បៀងកាន់តែ…