ក្រសួង​បរិស្ថាន​អំពាវនាវ​ឱ្យប្រជាជនបន្តកិច្ច​ការពារ​ថែ​រក្សា​បរិ​ស្ថាន​ស្អាតក្នុងឱកាស​បុ​ណ្យ​ចូល​ឆ្នាំថ្មី

ក្រសួងបរិស្ថានបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឱ្យបន្តចូលរួមក្នុងចលនាស្អាតដោយបោសសម្អាតសំរាម សំណល់រឹងតាមមុខលំនៅឋាន