ត្រឹមរយៈពេល៦ថ្ងៃ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសសម្រេចលទ្ធផលវាស់វែងបានជាង២ម៉ឺនក្បាលដីក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរ

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ៦ ថ្ងៃ ក្រុមការងារតម្រង់ទិសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំណង់ខុសច្បាប់ និងដីធ្លីក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរ និងតំបន់ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា…