ភ្ញាក់ផ្អើលពេញអាល្លឺម៉ង់អតីតក្រុមស្តាំនិយមនិងអតីតយោធាច្រើននាក់រៀបផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារ

ទូរទស្សន៍ BBC នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថា ក្រោយប្រតិបត្តិការទូទាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ២៥នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក្រោយបទចោទ…