ចម្លាក់ រចនាបទខ្មែរកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ ខណៈដែលអ្នកជំនាញបង្ហាញពីក្ដីបារម្ភខ្លាចបាត់បង់

ពោធិ៍សាត់ ៖ ចម្លាក់ថ្មកែវ និងថ្មធម្មជាតិជាច្រើនប្រភេទនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ មានភាពល្បីល្បាញជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ហើយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន សិល្បៈចម្លាក់នេះបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy