វិសាលភាពនៃទន្លេមេគង្គ និងការផ្លាស់ប្ដូរចរន្តទឹកជាប្រចាំរបស់ទន្លេនេះ

ភ្នំពេញ ៖ ទន្លេមេគង្គ គឺជាផ្លូវទឹកដ៏វែងអន្លាយមួយដែលមានប្រភពមកពីតំបន់ខ្ពង់រាបទីបេ និងហូរកាត់តាមដីសណ្តរទន្លេមេគង្គឆ្ពោះបន្តរហូតទៅដល់សមុទ្រចិនភាគខាងត្បូង។ ទន្លេនេះត្រូវ…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy