អាជីពជាងចម្លាក់លក្ខណៈគ្រួសារ ទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាជន និងអាចរកចំណូលបានច្រើន

កណ្តាល ៖ ចម្លាក់ប្រាក់ ស្ពាន់ និងទង់ដែង នៅលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់ ឬវត្ថុតាំងលម្អប្រកបដោយក្បូរក្បាច់រចនា ផ្កាភ្ញី គួរឱ្យទាក់ភ្នែក សុទ្ធសឹងជារបស់ដែលមានតម្លៃ និងបង្កប់ទៅដោយអត្ថន័យ ដែលពិបាកធ្វើ…