ត្រចៀកក្រាញ់ងាយដាំ និងមានប្រយោជន៍ច្រើន ខណៈតម្លៃវាអាចលក់បានដល់ ២ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយគីឡូ

ត្រចៀកក្រាញ់ គឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិវល្លិ៍មួយប្រភេទ ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសុខភាព ពិសេសគេអាចកិនធ្វើជាភេសជ្ជៈសុខភាពជំនួយសម្រួលដល់បញ្ហាក្រពះពោះវៀន…