អ្នកជំនាញបង្ហាញពីដំណោះស្រាយ ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងអំឡុងពេលប្រេងសាំងឡើងថ្លៃ

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះ តម្លៃប្រេងសាំងនៅលើពិភពលោកមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ក្រោយការផ្ទុះឡើងនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន ហើយក៏ធ្វើឱ្យតម្លៃប្រេងសាំងនៅកម្ពុជាកើនឡើង…

AMS ECONOMY
@amseconomy