រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបង្កើតដែនជម្រកសត្វព្រៃសៀមប៉ាងមានផ្ទៃដីទំហំជាង ១៣៣ ពាន់ហិកតា

រាជដ្ឋាភិបាលសម្រេចបង្កើតដែនជម្រកសត្វព្រៃសៀមប៉ាងមានផ្ទៃដីទំហំ ១៣៣.៧០៧,៧៣ហិចតា ស្ថិតក្នុងស្រុកសៀមប៉ាង ខេត្តស្ទឹងត្រែង…