សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំង ៥លានដូសបន្ថែមទៀត ខណៈមាននៅក្នុងស្តុកជាង១០លានដូស

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩ ចំនួន៥លានដូសបន្ថែមទៀត ខណៈដែលកម្ពុជាមាននៅសល់ក្នុងស្តុក…