បញ្ហា​កូវីដ​១៩​ និងសង្គ្រាម​រវាងរុស្ស៊ី និងអ៊ុយក្រែន ​ជាឧបសគ្គ​សម្រាប់ការ​នាំចេញរបស់​កម្ពុជា​

ភ្នំពេញ ៖ ដើមឆ្នាំ២០២២នេះ កម្ពុជាទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីចំនួនពីរដែលចូលជាធរមានតាំងពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទាំងពីរនេះ…