អាមេរិកសុខចិត្តចំណាយ ៨០០ពាន់លានដុល្លារលើការពង្រឹងវិស័យយោធាប្រចាំឆ្នាំ ខណៈពិភពលោកកំពុងប្រឈមបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងអសន្តិសុខស្បៀង

សណ្តាប់ធ្នាប់ពិភពលោក ជាពាក្យដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយកធ្វើជាគោលការណ៍ និងជាខែលអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក្នុងនាមជាមេដឹកនាំផង និងជាមហាអំណាច…