ឧស្សាហកម្ម ៤.០​ ជាបដិវត្តមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់កិច្ចការងារអភិវឌ្ឍសកលលោក

សម័យកាលកាន់តែទៅមុខ បច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបបានធ្វើឲ្យបដិវត្តឧស្សាហកម្ម ៤.០ ដែលទើបតែកកើតឡើងក្នងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបានក្លាយទៅជា…

ការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមដ្រូន ជាបដិវត្តថ្មីនៅអ៊ីស្រាអ៊ែល ប៉ុន្តែកំពុងជួបឧបសគ្គធំ

បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រទេស អ៊ីស្រាអ៊ែល បាន និងកំពុងខិតខំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជំរុញឲ្យសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះដ្រូន ដើម្បីជំនួសទៅលើវិធីសាស្ត្រនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមម៉ូតូ ឬរថយន្តក្រោយការធ្វើតេស្តសាកល្បងមួយរយៈធំក្រោយមក…

ក្រសួងសាធារណៈការជំរុញឲ្យមានការរៀបចំបដិវត្តឌីជីថលសម្រាប់តាមដាន និងបង្កើនការអនុវត្តច្បាប់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូននាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានបន្ថែមការងារបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលជាទិសដៅថ្មីជំរុញការរៀបចំបដិវត្តឌីជីថលក្នុងវិស័យ…