បំណុលសកលធ្ងន់ធ្ងរជាង​ ២ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ បានធ្វើឲ្យអ្នកជំនួញព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំង

អន្តរជាតិ ៖ បំណុលសកល ( Global Debt) ត្រូវបានគេដាក់និយមន័យឲ្យថា ជាទំហំកម្ចីដែលធ្វើឡើងដោយការរាប់បញ្ចូលគ្នារាប់តាំងពីបុគ្គលសាធារណៈ ក្រុមហ៊ុនឯកជន ស្ថាប័នរដ្ឋ រហូតទៅដល់កម្ចីពី…

IIF ៖ បំណុលសកលស្ទុះឡើងខ្លាំងក្នុងត្រីមាសដំបូងឆ្នាំ២០២២នេះ និងនាំមុខគេដោយចិន – អាមេរិក

បរទេស ៖ វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IIF (Institute of International Finance) ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាលសប្តាហ៍មុនបានចេញរបាយការណ៍…

វិបត្តិកូវីដ-១៩ ឆ្នាំ២០២០ រុញបំណុលសកលកើនឡើងដល់ជាង២២០ទ្រីលានដុល្លារ

របាយការណ៍ចុងឆ្នាំដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ បង្ហាញថាបំណុលសកលបានកើនឡើងរហូតទៅដល់២២៦ទ្រីលានដុល្លារអាមេរិក