ផ្កាម្លិះ ងាយដាំ ងាយថែ តែតម្លៃប្រេងម្លិះអាចលក់បានថ្លៃដល់ទៅ ៥ ០០០ដុល្លារក្នុងមួយលីត្រ

ផ្កាម្លិះ គឺជារុក្ខជាតិដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដាំដុះបំផុតមិនថានៅទីណានោះទេ ទោះជានៅចំការ ឬនៅតាមផ្ទះក្តី ដោយផ្កាម្លិះមានរូបរាងជាបំពង់ពណ៌ស ហើយវាជាប្រភេទ…