ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ​២ និ​ងលេខ​២២​ស្នើសុំ​ពន្យារពេលម្ដងទៀត​សម្រាប់​បញ្ចប់គម្រោងទាំងមូល​

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ២ និងលេខ២២ បានដាក់ពាក្យស្នើសុំពន្យារពេលដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងម្ដងទៀតទៅកាន់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនក្រោយ…

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសពន្យារពេលអនុវត្តន៍ពន្ធលើចំណេញមូលធនដល់ឆ្នាំ២០២៤

ភ្នំពេញ ៖ ពន្ធលើចំណេញមូលធនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានពន្យារពេលអនុវត្តន៍ម្ដងជាពីរដង បានបន្តពន្យារពេលរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខ ដោយសារតែវិបត្តិកូវីដ-១៩ និងតាមការ…