អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនច្នៃកម្លាំងមេដែកជាមួយនឹងកាវស្អិត ដើម្បីជួយដល់ការងារវះកាត់

Slime Robot ឬមនុស្សយន្តរូបរាងជាកាវស្អិតស្រដៀងទៅនឹងរឿងហូលីវូដដ៏ល្បី Venom បានកំពុងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មនុស្សរាប់លាននាក់មកហើយគិតចាប់តាំងតែពីពេលដែលវីដេអូផ្លូវការ…