ពលរដ្ឋខ្មែរជាប់សែស្រឡាយចិន កំពុងមមាញឹករៀបចំផ្ទះត្រៀមទទួលឆ្នាំថ្មី

ភ្នំពេញ ៖ ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជាប់សែស្រឡាយចិន ដែលភាគច្រើនអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ បាន និងកំពុងមមាញឹកក្នុងការរៀបចំតុបតែងផ្ទះ និងរៀបគ្រឿងរណ្ដាប់ត្រៀមសែនព្រេន…