ដំណឹងល្អ ! ស្ពានអាកាសព្រះមុនីវង្សក្បាលថ្នល់គ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ដំណាក់កាលទី១ក្នុងរយៈពេល៩៤ថ្ងៃទៀត

ស្ពានអាកាសព្រះមុនីវង្សច្រមុះជ្រូកក្បាលថ្នល់ ដែលប្រសព្វនឹងមហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និង មហាវិថី២៧១ គ្រោងនឹងបញ្ចប់មុនកាលកំណត់