អឺរ៉ុប បំបែករឿងអាស្រូវពុករលួយដ៏ធំបំផុតមួយដែលមិនធ្លាប់មាន

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី BBC បានរាយការណ៍ថា ជនសង្ស័យចំនួន ៤ នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេត ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីស៊ីសំណូក…