អាំងប៉ាវមិនត្រឹមតែជាអំណោយក្នុងពេលចូលឆ្នាំថ្មី តែថែមទាំងជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធយក្នុងជំនឿពលរដ្ឋចិន

អាំងប៉ាវ ឬស្រោមសំបុត្រតូចពណ៍ក្រហមគឺជាវត្ថុដ៏មានតម្លៃ និងគួរឲ្យស្រលាញ់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចិន ពីព្រោះថានៅអំឡុងពេលនៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ ដែលជាពេល…