អ្នកលក់ចាប់ហួយបែបប្រពៃណីនឹងមិនបាត់បង់ទេ ក្រោយផ្សារទំនើប និងផ្សារ Mart កាន់តែរីកដុះដាល?

តាមធម្មតាអ្នកដែលចាប់ផ្តើមប្រកបមុខរបរជាអ្នកលក់ដូរ តែងតែមានគំនិតច្រើនក្នុងការគិតលើវិធី សាស្ត្រណាមួយ ដែលធ្វើឱ្យមុខរបររបស់ខ្លួនកាន់តែដំណើរការបានល្អ។ តួយ៉ាងសម្រាប់ការប្រកប…