សម្តេចតេជោ ឯកភាពជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក លើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ និងអប់រំជាមូលដ្ឋាន

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជា បានជួបជាមួយក្រុមសមាជិកសភាអាមរិក ដោយបញ្ជាក់ការឯកភាព រួមគ្នាពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ ឱ្យកាន់តែខ្លាំងឡើង…

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចង់ឱ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាចិនសម្រេចដល់ ១៥ពាន់លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបង្ហាញពីគោលបំណងក្នុងការជំរុញ និងលើកកម្ពស់វិស័យពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជា-ចិន ឱ្យបាន ១៥ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ…