ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ៖ វិនិយោគិនគួរតែជ្រើសរើសកម្ពុជាជាទីតាំងវិនិយោគទុន

វិនិយោគិនអន្តរជាតិ គួរសម្រេចចិត្តជ្រើសយកកម្ពុជាជាទីតាំងវិនិយោគ ព្រោះកម្ពុជាជាច្រកទ្វារទៅកាន់អាស៊ាន និងទៅកាន់ពិភពលោក។

កម្ពុជា ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចអាស៊ាន-កម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៤

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ធុរកិច្ចអាស៊ាន-កម្ពុជា រៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល​ធុរកិច្ច​អាស៊ាន-កម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤