បណ្តាសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ានទទួលបានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ជាច្រើនពីមហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ានលើកទី៧

ភ្នំពេញ ៖ ជាមួយនឹងកិច្ចដំណើរការយ៉ាងរលូនរបស់កម្មវិធីមហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ាន ឆ្នាំ២០២២ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ មានកិច្ចពិភាក្សា…

ធនធានមនុស្ស ជាចំណុចសំខាន់ និងជាគន្លឹះដែលសហគ្រាសធនតូច និងមធ្យមត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍

មនុស្សជាច្រើនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មតែងតែរាប់ជានិច្ច និងមានតារាងមួយបញ្ជាក់ពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន តែម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួនហាក់មិនសូវ….

កម្ពុជា-វៀតណាមឯកភាពគ្នាពង្រឹង និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពទ្វេភាគី ជាពិសេសលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច

ភ្នំពេញ ៖ កម្ពុជា និងវៀតណាម នៅថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសំខាន់ៗជាច្រើនដើម្បីពង្រឹង និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពរវាង…