សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានកម្មវិធីតំបន់ប្រចាំអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

ភ្នំពេញ ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រធានកម្មវិធីតំបន់ប្រចាំអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក និងជាសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃវេទិកា…