សង្ខេបបេសកកម្មដើម្បីសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនដោយមេដឹកនាំហុងគ្រីទៅកាន់៤ប្រទេសដែលជាតួអង្គសំខាន់បំផុត

ទទួលបាននូវពាក្យរិះគន់ពីសមាជិកអឺរ៉ុបជាច្រើន ប៉ុន្តែ លោក Orban មិនសូវខ្វាយខ្វល់ឡើយដោយលោកលើកឡើងថានេះមិនមែនជាដំណើរទស្សនកិច្ចតំណាងឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេ