សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី នឹងអញ្ជើញបើកវេទិការដ្ឋាភិបាលឌីជីថលឆ្នាំ២០២៤នាខែក្រោយ

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍នឹងរៀបចំ “វេទិការដ្ឋាភិបាលឌីជីថល ឆ្នាំ២០២៤” ចាប់ពីថ្ងៃទី ១១ ដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៤ នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ

ថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.gov.kh របស់កម្ពុជា ឈ្នះមេដាយមាសនៃពានរង្វាន់ឌីជីថលអាស៊ានឆ្នាំ២០២៤

ថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verify.gov.kh បស់កម្ពុជាបានឈ្នះមេដាយមាសនៃពានរង្វាន់ឌីជីថលអាស៊ាន​ឆ្នាំ២០២៤លើដំណោះស្រាយឌីជីថលក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ