ក្រុងបូកគោ កំពុងមានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ និងទាក់ទាញមនុស្សទៅរស់នៅកាន់តែច្រើន

កំពត ៖ ក្រៅពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ដែលរួមមានតំបន់កម្សាន្តកែច្នៃ និងប្រភេទលំនៅដ្ឋានលំហែរនៅខេត្តកំពតនោះ បច្ចុប្បន្នសម្រាប់តែទីក្រុងបូកគោដែលរដ្ឋាភិបាល…