បច្ចេកវិទ្យាបំលែងទឹកទន្លេជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់កំពុងពង្រីកបណ្តាញកាន់តែច្រើនពាសពេញទីក្រុងប៉ារីស

អាកាសធាតុប្រែប្រួលកាន់តែអាក្រក់ឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំធ្វើឲ្យរដូវក្តៅនៅអឺរ៉ុបកាន់តែក្តៅខ្លាំងឡើងជាពិសេសនៅបារាំងនិងខណៈពេលដែលបញ្ហាវិបត្តិថាមពលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ឡើងដោយសារជម្លោះនៅអ៊ុយក្រែនផងនោះ