សម្ដេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត ៖ តម្រូវការទីផ្សារ និងប្រាក់ចំណូលដល់កសិករគឺជារឿងសំខាន់

សម្តេចធិបតី បានចាត់ទុកការរកទីផ្សារ និងការរក្សាបានលំនឹងថ្លៃកសិផល រួមជាមួយនឹងប្រាក់ចំ​ណូលរបស់កសិករនៅពេលប្រមូលផលគឺជារឿងសំខាន់ជាងគេ